logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

50. týždeň (10. - 12. december 2018)

Milí bratia a sestry,
v tomto týždni sa modlime za veriacich v zboroch v Novom Meste nad Váhom a Trenčíne aj zhromaždenia v Piešťanoch a Zemianskom Podhradí.


ŠPANIELSKO - SLUŽBA KOFI JAUS

Kofi Jaus (čítaj Haus) je kresťanská kaviareň a komunitné centrum pri bratskom zbore v meste Alcalá. K jej aktivitám patrí bazár s oblečením, ručné práce, vyučovanie angličtiny pre imigrantky, doučovanie pre deti, rôzne kurzy a konferencie, čo pravidelne využívajú desiatky hostí. Prosím, modlime sa o dostatok dobrovoľných pomocníkov a aby sa darilo týmito spôsobmi nadväzovať kontakty a hovoriť evanjelium.

Zdroj správ: Ken a Alison Barrett


archív modlitebných námetov