logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

7. týždeň (12. - 18. február 2018)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


MALÁ ÁZIA - CHROBÁKY, ĽUDOŽRÚTI A EVANJELIUM

Manželia Hoprichovci (teraz slúžiaci v Rakúsku) boli na pracovnej ceste v Malej Ázii. Jeden priateľ, kresťan, ktorý je členom miestneho klubu fanúšikov Volkswagenu Chrobák, zorganizoval stretnutie s členmi klubu. Niektorí priniesli svoje deti. So záujmom si pozreli diapozitívy a vypočuli rozprávanie nielen o starých autách, ale aj o misii medzi domorodcami na Papui Novej Guinei a o zmene, ktorú v ich životoch spôsobilo evanjelium. Viacerí vyjadrili záujem o pravidelné stretávanie. Modlime sa za týchto priateľov z islamského prostredia, aby sa aj ich dotkla Božia láska.

Zdroj správ: Hans-Georg Hoprich


archív modlitebných námetov