logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Letný biblický kurz 2008

Kresťanské centrum Berea a Seminář biblického vzdělávání
usporiadali v lete 2008 Letný biblický kurz.

Termín:

29. jún - 5. júl 2008

Miesto:

Kresťanský zbor Krpeľany

Téma:

• 1. list Korinťanom s dôrazom
na novozákonnú bohoslužbu
• Prehľad svetových náboženstiev

Lektor:

Ulrich Neuenhausen
od r. 1998 učiteľ (vyučuje Nový zákon a Náuku o náboženstvách) a od r. 2002 riaditeľ Biblickej školy Wiedenest. Predtým pracoval vyše 4 roky ako poľnohospodársky inžinier v Pakistane.

Jeho krédom je: Učiť mladých ľudí brať Božie slovo tak, ako je napísané, a neprispôsobovať ho stále vlastným nápadom alebo túžbam.
 

Program:

Program sa začal v nedeľu spoločnou večerou a ubytovaním. Vyučovanie sa začalo v pondelok ráno, hlavný blok prednášok bol vždy dopoludnia, popoludní bol voľnejší program (vrátane vychádzky k Šútovskému vodopádu a kúpania v jazere). Vyučovanie, diskusie a filmy pokračovali podvečer. V stredu večer sme sa zúčastnili na zhromaždení v zbore. Vo štvrtok sme mali celodenný výlet, navštívili sme Jánošíkove diery a Malý Rozsutec.

Niečo z atmosféry kurzu Vám priblížia fotografie.
 

lbk8_01.jpg
lbk8_01.jpg
lbk8_02.jpg
lbk8_02.jpg
lbk8_03.jpg
lbk8_03.jpg
lbk8_04.jpg
lbk8_04.jpg
lbk8_05.jpg
lbk8_05.jpg
lbk8_06.jpg
lbk8_06.jpg
lbk8_07.jpg
lbk8_07.jpg
lbk8_08.jpg
lbk8_08.jpg
lbk8_09.jpg
lbk8_09.jpg
lbk8_10.jpg
lbk8_10.jpg
lbk8_11.jpg
lbk8_11.jpg
lbk8_12.jpg
lbk8_12.jpg
lbk8_13.jpg
lbk8_13.jpg
lbk8_14.jpg
lbk8_14.jpg
lbk8_15.jpg
lbk8_15.jpg
lbk8_16.jpg
lbk8_16.jpg

na začiatok