logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné zbierky


Na 19. misijnej konferencii bola vyhlásená misijná zbierka, ktorá potrvá do konca roka 2019. Je určená na podporu farmárskeho projektu organizácie CRC Zambia, ktorá podporuje tamojších cestujúcich evanjelistov a učiteľov zborov.

Za uplynulých 12 rokov využili pomoc z Kresťanského centra Berea na nákup bicyklov, stanov, spacích vakov, kresťanskej literatúry a na podporu vzdelávania detí kresťanských pracovníkov. Zámerom súčasného projektu je prispieť k tomu, aby sa Zambijčania uvoľnili zo závislosti od vonkajšej pomoci. Výťažok z predaja produktov, vypestovaných na farme CRC, má byť určený na podporu rôznych misijných projektov v krajine. Jeden člen Rady CRC, budúci vedúci tohto projektu, je už teraz na odbornej príprave v Zimbabwe.

Zbierka už bola uzavretá. Spolu vyniesla 1 700 €, ktoré boli poslané do Zambie a vďačne prijaté. Modlime sa, aby služba CRC v Zambii prinášala dobré ovocie pri šírení evanjelia a budovaní zborov.

Zambia

na začiatok | 2018 | 2017 | história