logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
:: TIA (KZ Trenčín)
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Povolanie do služby

Regionálne stretnutie mládeže
2. - 4. 10. 2009, Modra-Harmónia

Nato mi riekol Hospodin:
Nehovor: Som primladý.
Ale choď, ku komukoľvek
ťa pošlem, a hlásaj všetko,
čo ti rozkážem! (Jr 1,7)
 


Kresťanské zbory podkarpatského regiónu znova pozvali mladých na regionálne víkendové stretnutie. Pre mladého kresťana je dobré tráviť čas v spoločenstve, pri Božom Slove, chválach, modlitbách a diskusiách na aktuálne témy - a tu bola k tomu všetkému ďalšia príležitosť.

regm9_01.jpg
regm9_01.jpg
regm9_02.jpg
regm9_02.jpg
regm9_03.jpg
regm9_03.jpg
regm9_04.jpg
regm9_04.jpg
regm9_05.jpg
regm9_05.jpg
regm9_06.jpg
regm9_06.jpg
regm9_07.jpg
regm9_07.jpg
regm9_08.jpg
regm9_08.jpg
regm9_09.jpg
regm9_09.jpg
regm9_10.jpg
regm9_10.jpg
regm9_11.jpg
regm9_11.jpg
regm9_12.jpg
regm9_12.jpg
regm9_13.jpg
regm9_13.jpg
regm9_14.jpg
regm9_14.jpg
regm9_15.jpg
regm9_15.jpg
regm9_16.jpg
regm9_16.jpg


program stretnutia

piatok, 2.10.

 

program

18.30 – 19.30

 

večera

19.40 – 20.00

 

chvály

20.00 – 21.00

Jaroslav Útly

Povolanie do služby - Gedeón

21.00 – 21.30

 

diskusia k téme

 

sobota, 3.10.

 

program

07.30 – 08.15

 

osobná hygiena a stíšenie

08.15 – 09.00

 

raňajky

09.20 – 09.40

 

chvály

09.45 – 10.45

Jozef Abrman

Povolanie do služby - Elizeus

10.45 – 11.45

 

diskusia v skupinkách

12.00 – 13.00

 

obed

13.00 – 13.30

 

oddych

13.30 – 17.30

 

športové popoludnie

18.00 – 19.00

 

večera

19.30 – 20.00

 

chvály

20.00 – 21.20

Allen Buchanek

Povolanie do služby - Jeremiáš

21.30 – 23.00

Oliver Vyhnánek

filmový klub

 

nedeľa, 4.10.

 

program

07.30 – 08.15

 

osobná hygiena a stíšenie

08.15 – 09.00

 

raňajky

09.15 – 10.30

 

Pamiatka Pánova

11.00 – 11.40

Peter Kozár

Povolanie do služby - Timotej

12.00 – 13.00

 

obed

13.00 –

 

upratovanie, voľný program a odchod

 

na začiatok