logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Angličtina hrou

Anglické denné tábory v Trenčíne
23. - 27.7. 2007      30.7. - 3.8. 2007


Misijné poverenie sa týka každého zboru. Získanie ľudí pre Krista sa však neuskutoční bez cieľavedomého modlitebného zápasu ako i hľadania spôsobov, ako sa k ľuďom dnešnej doby priblížiť. V článku sa dozviete o anglických táboroch, ktoré sa stali jednou z "ciest za svojím blížnym" v Kresťanskom zbore v Trenčíne.

Náš zbor sa tento rok pustil do projektu letných táborov pod názvom Angličtina hrou. Zúčastnilo sa ho takmer 100 detí a dúfame, že to bol len začiatok nášho dlhodobého pôsobenia v našom meste takouto formou. Chceme byť soľou, svetlom, Kristovou vôňou ale aj "mestom ležiacim hore na vrchu, ktoré sa nemôže ukryť" (Mt 5,14).

Cieľom projektu bolo pomôcť rodinám, ktoré žijú na "Juhu" - najväčšom trenčianskom sídlisku. Počas dlhých letných prázdnin majú mnohí rodičia problémy s voľným časom svojich detí. Angličtina hrou sa stala príťažlivým spôsobom, ako rodičom pomôcť, odbremeniť ich a deťom ponúknuť niečo skutočne hodnotné a zaujímavé. V bezpečnom prostredí a pod neustálym dozorom sa deti mohli vzdelávať v anglickom jazyku hravou formou a rôznymi druhmi interaktívnej činnosti. Hra na hudobných nástrojoch, varenie, spoločné hry, šport, dráma, ukazovacie piesne, atď. boli pravidelnou súčasťou programu. Deti boli rozdelené do 10 skupín podľa veku, znalosti angličtiny a záujmu.

Cieľovou skupinou boli deti vo veku 7 až 14 rokov, ktoré prišli ráno do kultúrneho strediska a večer odišli domov. Priestory pre tento účel nám na celé dva týždne zdarma poskytlo kultúrne centrum Aktivity aj s podporou mesta. O programovú náplň sa staralo 17 veriacich Američanov ako i celá skupina slovenských dobrovoľníkov. Obidva denné tábory trvali od pondelka do piatku. Každý piatkový večer sme zavŕšili špeciálnym rozlúčkovým predstavením detí, na ktoré boli pozvaní všetci rodičia. Súčasťou programu bolo predstavenie pracovníkov tábora ako i scénky a piesne v angličtine, ktoré sa deti počas týždňa naučili. Nechýbalo ani pohostenie z texaskej kuchyne, na ktorom si skutočne pochutnali všetci hostia. Kulturák bol každého piatkového večera doslova nabitý. Počas neformálneho posedenia sa mohli osobne spoznať veriaci rodičia s neveriacimi rodičmi tých detí, ktoré sa táborov zúčastnili.

adt_01.jpg
adt_01.jpg
adt_02.jpg
adt_02.jpg
adt_03.jpg
adt_03.jpg
adt_04.jpg
adt_04.jpg
adt_05.jpg
adt_05.jpg
adt_06.jpg
adt_06.jpg
adt_07.jpg
adt_07.jpg
adt_08.jpg
adt_08.jpg
adt_09.jpg
adt_09.jpg
adt_10.jpg
adt_10.jpg
adt_11.jpg
adt_11.jpg
adt_12.jpg
adt_12.jpg

Výsledkom projektu okrem uľahčenia bremena mnohých rodičov sú nové priateľstvá medzi našimi veriacimi a účastníkmi táborov a rodičmi detí. Ako kresťania sa často uzatvárame do svojho kresťanského života a do okruhu kontaktov, ktoré máme len v zbore. Ľahko a nebadane sa izolujeme od spoločnosti do svojho "geta", kde nám je príjemne a pohodlne. Sme medzi "svojimi". Tu však prežívame lásku, ktorú neveriaci nemajú možnosť vidieť. Následne strácame nielen potrebné kontakty a vzťahy pre šírenie evanjelia, ale aj schopnosť efektívne komunikovať s neveriacimi ľuďmi. Utváranie nových kontaktov a vzťahov s ľuďmi je predpokladom pre efektívnu evanjelizáciu. Sme vďační, že niektorým deťom i rodičom sme ho mohli priblížiť v osobných rozhovoroch.

Tábory Angličtina hrou umožnili okrem iného aj vytvorenie širokého priestoru pre uplatnenie obdarovania a talentov veriacich nášho zboru - od vyučovania angličtiny a hrania na hudobných nástrojoch, technickej asistencie, varenia, pečenia, telovýchovy, zveľaďovania okolia, dozoru, kopírovania, výroby pomôcok, vodcovstva, rozmanitých pomocných prác až po osobnú evanjelizáciu a modlitebnú podporu. Každý si mohol nájsť to svoje, čím mohol prispieť do spoločného diela.

Tento projekt výrazne pomohol zviditeľniť existenciu nášho Kresťanského zboru v Trenčíne aj prostredníctvom novín, miestneho televízneho vysielania ako aj ústnym spôsobom. Všetko úplne zdarma a bez nášho vedomého pričinenia. Ďakujeme Pánovi, že sme mohli týmto projektom posilniť pozitívny imidž nášho zboru pred mestom, ako aj za to, že pomaly dochádza k odstraňovaniu pochybností a podozrení občanov, ktorí nás videli ako sektu v silne katolíckom prostredí.

Minulý mesiac sme mali mimoriadne následné stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa zúčastnili našich táborov. Chceli sme ich spoznať lepšie, vypočuť si ich reakcie a podnety na doterajšie tábory, ako i návrhy na tie ďalšie. Všetci vyjadrili opätovný záujem o účasť svojich detí na ďalších táboroch. Oboznámili sme ich aj s kresťanskými tábormi, ktoré tiež robíme každé leto, ako aj s našimi pravidelnými nedeľnými zhromaždeniami, ktoré mávame v rovnakých priestoroch. Nedalo nám, aby sme deti nepozvali aj do klubu ručných prác ako i na ďalšie akcie a výlety, ktoré v priebehu roka organizujeme.

Z Božej milosti sme sa pustili do príprav na tri anglické tábory na budúci rok. Zdá sa, že počet detí, ktoré sa ich zúčastnia, bude oveľa vyšší, ako toto leto. Organizovanie táborov nevnímame ako jednorazové udalosti, ale ako niekoľkoročný proces dlhodobej stratégie, ktorou chceme posilniť prítomnosť zboru v našom meste, vytvorenie dobrej mienky o Kresťanskom zbore a hlavne, aby v tomto procese sme mohli cez Pánom otvorené dvere priniesť evanjelium o záchrane každému, kto pri nás vycíti dobrú Kristovu vôňu.

Jeden z rodičov navrhol, aby sme počas táborov v roku 2008 pripravili aj večerné programy pre rodičov, na ktorých by sa mohol americký tím lepšie spoznať s rodičmi slovenských detí. Na týchto programoch sa už pracuje. Ich súčasťou budú aj besedy s bratmi Tedom Trelom a Jimom Berrethom, ktorí potvrdili, že prídu znovu. Obaja pracujú vo vesmírnom stredisku NASA v Houstone a sú zodpovední za fungovanie ISS (Medzinárodnej vesmírnej stanice). S rodičmi i deťmi sa podelia nielen o svoje vedecké poznatky a skúsenosti z NASA, ale aj svedectvá o tom, čo znamená viera v Pána Ježiša Krista v ich osobnom živote.

Vyhodnotiť duchovný dopad táborov Angličtina hrou je v tomto štádiu ťažké, no všetko, čo sme prežili tento rok s Božím požehnaním, nás presvedčuje o tom, že projekt sa stal perspektívnou cestou za našimi blížnymi a spoluobčanmi žijúcimi v našom meste.


na začiatok