logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Štyri desaťročia komunistického režimu v Československu hlboko zasiahli do života a služby cirkvi. Jedna z oblastí, kde následky pociťujeme ešte i dnes, je postoj k svetovej misii. Navykli sme si na pasivitu. Podľa zaužívaných predstáv misiu by mali robiť tí „bohatší“ kresťania zo západu. Bratské hnutie sa vždy vyznačovalo evanjelizačným zápalom a jeho prínos pre svetovú misiu vysoko prevyšuje jeho početnú silu. U nás to veľmi nevidno... zatiaľ.

Kresťanské centrum BEREA považuje podporu kresťanských misijných aktivít za zásadnú súčasť svojho poslania. Dúfame, že z Božej milosti aj naším pričinením sa bude prebúdzať misijné povedomie Kresťanských zborov. Chceme k tomu prispieť šírením informácií o misii (napríklad v informátore PERSPEKTÍVA) a konkrétnych námetov na modlitby a podporou misijných projektov v rámci našich možností. V neposlednom rade k napĺňaniu našich zámerov v tejto oblasti slúžia misijné konferencie, ktoré sa konajú v Modre od roku 2001.


19. misijná konferencia
Modra, 26. - 27. október 2019

Kam nás Boh volá

(Skutky 16,10)

Hostia: Danny Jones, Jozef Brenkus ml. a ďalší

Miesto: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Stiahnite si pozvánku (PDF)

Predprogram: V predvečer konferencie pozývame (nielen) mladých na akčný indiánsky večer na chate v Modre-Harmónii s hosťami, ktorí prežili niekoľko rokov medzi Indiánmi v USA.
Na prihlásenie využite online formulár. Ďalšie informácie získate na adrese kozarova@berea.sk.

Na konferencii bola vyhlásená misijná zbierka na podporu služby v Zambii.

Stiahnite si konferenčný bulletin PERSPEKTÍVA (PDF).

Boli ste na konferencii? Prosím, poskytnite nám spätnú väzbu vyplnením ankety.

Program konferencie

Priamy video prenos a záznam je dostupný na youtube.
Môžete využiť aj priamy odkaz v programe nižšie (kliknite na konkrétny blok v programe).

Piatok, 25.10.

 

17:00 – 21:00

indiánsky večer

Roman a Barča Lachovci

 

Sobota, 26.10.

 

08:30 – 09:35

registrácia

 

09:00 – 09:15

modlitby za konferenciu

 

09:30 – 11:00

1. programový blok

chvály a modlitby
Peter Kozár: Kam nás Boh volá
Danny Jones: Komu sa dvere služby otvoria

11:00 – 11:30

občerstvenie

 

11:30 – 12:50

2. programový blok

Marek Abrman: Misijný impulz 1 - Trenčín
Jozef Brenkus ml.: Počuješ ako ťa Boh volá
Monika Kozárová: Misijný impulz 2 - Chata Berea

12:50 – 13:00

oznamy

spoločné fotografovanie

13:00 – 14:00

obed

 

15:00 – 16:00

semináre

Danny & Clara Jones: Náš príbeh
Ivo Štěrba: Rozsievanie v malom
Eva Ostrolucká: Otvorené a zatvorené dvere
Elena Bencová: Single, a nehanbím sa za to

16:00 – 16:30

občerstvenie

 

16:30 – 17:30

semináre (opakované)

 

17:30 – 18:30

večera

 

19:30 – 20:45

misijný večer

David Kostlán +
Autumn Payne: Misijný impulz 3 - Rača
Philippe Bélanger: Misijný impulz 4 - Trenčín
Loredana Rodriguez: Misijný impulz 5 - Nové Mesto
Jozef Brenkus: Misia v Indii

 

Nedeľa, 27.10.

 

07:30 – 08:30

raňajky

 

09:00 – 09:15

modlitby za konferenciu

 

09:30 – 10:40

3. programový blok

chvály a modlitby
Danny Jones: Dobrodružstvo Kráľovstva

10:45 – 11:15

občerstvenie

 

11:15 – 12:30

Pánova pamiatka

Marek Abrman
záverečné oznamy

12:30 – 13:30

obed

 

 
na začiatok